TV Podhale
facebook
Aktualne ceny paliw
  • 4.22
  • 4.23
  • 4.49
  • 4.43

Aktualności

Kolejny audit ZSZ ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009 za nami !!!

Poniedziek, 7 maj 2012 / Wyświtleń: 6148

Kolejny raz nasza firma przeszła pozytywnie audit kontrolny zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009. Co to oznacza? Zarządzanie firmą jak również zarządzanie procesami mającymi wpływ na środowisko naturalne jest w naszej firmie na dobrym poziomie.

Nie każdy wie co to oznacza System Zarządzania Jakością wg. ISO 9001:2008. Najprościej można to określić w następujący sposób: jest to porządek w papierach i obejściu! Tak oto tłumaczą cały system szkoleniowcy na pierwszych zajęciach dla właścicieli firm chcących ów system implementować. Nie chodzi tu jednak o to, aby tworzyć niepotrzebną papierologię. Polega to głównie na tym, aby dokładnie przeanalizować daną firmę, zachodzące w niej procesy, by potem wszystko dokładnie opisać w celu wyeliminowania błędów i ustalenia odpowiedzialności. System jest inteligentny i cały czas się rozwija - gdy zdarza się reklamacja bądź uwaga klienta to jest ona dokładnie opisywana by już nigdy w przyszłości podobnego błędu nie popełnić. Bardzo ważnym elementem systemu są ciągłe szkolenia i rozwijanie pracowników. Robi się to po to by za rok pokazać audytorom - to się u nas zmieniło, to poprawiliśmy a tego już u nas nie ma - zostało zastąpione nowocześniejszym rozwiązaniem! Takie podejście do zarządzania firmą było kluczem do sukcesu firmy w ostatnich latach i podstawą totalnego zarządzania jakością - TQM.

Podobnym systemem, będącym niejako częścią poprzedniego, jest System Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001:2009. Jest on po to by ograniczyć do minimum możliwość negatywnej ingerencji firmy w środowisko naturalne. Powstające odpady niebezpieczne są tak segregowane i nadzorowane aby nie mogło dojść do ich niekontrolowanego wydostania się z firmy. Przykładowo zużyty filtr oleju przechodzi następujący cykl: jest on składowany na specjalnym urządzeniu (zlewarko-wysysarka) tak długo aż wycieknie z niego cały olej. Następnie filtr taki umieszczany jest w specjalnym, opisanym pojemniku na warsztacie w taki sposób aby pozbyć się resztki oleju. Na koniec dnia wszystkie podobne filtry są przewożone do specjalnego pomieszczenia, gdzie znajduje się zabezpieczony pojemnik zbiorczy. Filtry są odbierane gdy wypełnienie beczki sięgnie 50 %. Na odebrane filtry wypisywana jest karta przekazania odpadu. Tak w skrócie wygląda postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.

Powyższy Zintegrowany System Zarządzania w firmie Moto Service Adam Worwa daje klientom pewność, że dokonywane usługi są na światowym poziomie a zarazem firma nie wpływa ujemnie na środowisko.