TV Podhale
facebook
Aktualne ceny paliw
  • 6.79
  • 6.78
  • 7.35
  • 6.96

Zarządzanie jakością

Firma jako pierwsza na Podhalu wdrożyła i utrzymała System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001:2000. Na wiosnę 2004 roku przyszedł list informujący o akcji Polskiej Izby Motoryzacji "100 X ISO dla małych firm". Całe przedsięwzięcie polegało na tym, że firma miała wprowadzić nowy system zarządzania jakością, którego koszty miały być zwrócone z programu PHARE (środków pomocowych Unii Europejskiej przed akcesją). Na spotkaniu w Warszawie okazało się jednak, że środki unijne się wyczerpały...

Nie zniechęciło to jednak właściciela firmy, który dał zielone światło do wprowadzenia systemu angażując w to własne środki finansowe. W ten sposób w październiku 2004 roku firma otrzymała certyfikat TÜV SÜD na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2000. Wprowadzenie nowego systemu dużo uporządkowało w firmie i polepszyło jakość usług.
W 2010 roku podczas piątego już z kolei audytu sprawdzony został także System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2004. Nowy system to przede wszystkim gwarancja dla klienta, lecz także instytucji, że w firmie przestrzegane są rygorystyczne normy ochrony środowiska, jak również wszelkie przepisy BHP i p/poż.

Od 2022 roku firma współpracuje w zakresie certyfikacji systemu zarządzania z polską jednostką ZBiA ZETOM z Katowic. 26 stycznia otrzymaliśmy certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015. Doszliśmy do wniosku, że trzeba się skupić na wspieraniu polskich firm, gdyż te nie odbiegają jakością od zagranicznych, a rozwija to naszą, rodzimą gospodarkę.