TV Podhale
facebook
Aktualne ceny paliw
  • 6.79
  • 6.78
  • 7.35
  • 6.96

certyfikaty

0

ZETOM

Od 2022 roku firma współpracuje w zakresie certyfikacji systemu zarządzania z polską jednostką ZBiA ZETOM z Katowic. 26 stycznia otrzymaliśmy certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015. Doszliśmy do wniosku, że trzeba się skupić na wspieraniu polskich firm, gdyż te nie odbiegają jakością od zagranicznych, a rozwija to naszą, rodzimą gospodarkę.

0

Złoty Certyfikat Rzetelności

W dniu 14.09.2011 nasza firma otrzymała Złoty Certyfikat Rzetelności. Nagroda ta przyznawana jest najbardziej solidnym firmom, uczestnikom programu Rzetelna Firma, po długim procesie weryfikacji. Drugi taki certyfikat nasza firma dostała w dniu 15.12.2020 i został on przyznany za rzetelność płatniczą w całym 2019 roku.

0

SPEED CAR

Z dniem 1 marca 2018 roku przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Sieci Stacji Kontroli Pojazdów SPEED CAR. Jest to jedyna tego typu sieć w Polsce zrzeszająca niezależne SKP, wyróżniające się zarówno parkiem maszynowym jak i podejściem do klienta.

0

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

Firma posiada certyfikat Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, potwierdzający przynależność do organizacji, która zrzesza niezależne stacje diagnostyczne w Polsce.