TV Podhale
facebook
Aktualne ceny paliw
  • 6.29
  • 6.49
  • 6.89
  • 6.69

Aktualności

100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Niedziela, 11 listopad 2018 / Wyświtleń: 1807

W dniu dzisiejszym przypada 100 lat od momentu zakończenia I wojny światowej. Dla nas Polaków jest to szczególny, symboliczny dzień odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI. Wtedy bowiem nastąpiło przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu oraz zamianowanie go naczelnym dowódcą wojsk polskich. NIECH ŻYJE WOLNA POLSKA.

Postanowiliśmy w szczególny sposób uczcić ten wyjątkowy moment. Na naszym nowym budynku istniała pusta, niezagospodarowana ściana, gdyż budynek stanął na granicy działek. Aż "prosiło się" aby w tym miejscu upamiętnić coś ważnego. Wspólnie z Fundacją im. Adama Worwy postanowiliśmy napisać projekt, by na zawsze zapamiętać ten szczególny rok. Choć starania trwają już od wiosny, to raczej w tym roku nie uda się tego sfinalizować. Cóż - 1919 był pierwszym pełnym rokiem wolnej Polski, więc bardzo szczególnym okresem w najnowszych dziejach naszego państwa.