TV Podhale
facebook
Aktualne ceny paliw
  • 4.22
  • 4.23
  • 4.49
  • 4.43

Aktualności

Audit certyfikujący ZSZ ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2009

Poniedziek, 6 maj 2013 / Wyświtleń: 5842

W dniach 9 i 10 maja 2013 roku w naszej firmie miał miejsce audit certyfikujący według norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2009. To już dziewiąte sprawdzenie systemów jakości w naszej firmie, która mimo ciężkich czasów cały czas się rozwija i która z roku na rok zmniejsza i wnikliwie analizuje reklamacje klientów.

Systemy zarządzania według ISO najprościej można określić w następujący sposób: jest to porządek w papierach i obejściu! Polega to głównie na tym, aby dokładnie przeanalizować daną firmę, zachodzące w niej procesy, by potem wszystko dokładnie opisać w celu wyeliminowania błędów i ustalenia odpowiedzialności. System jest inteligentny i cały czas się rozwija - gdy zdarza się reklamacja bądź uwaga klienta to jest ona dokładnie opisywana by już nigdy w przyszłości podobnego błędu nie popełnić. Bardzo ważnym elementem systemu są ciągłe szkolenia i rozwijanie pracowników. Robi się to po to by za rok pokazać auditorom - to się u nas zmieniło, to poprawiliśmy a tego już u nas nie ma - zostało zastąpione nowocześniejszym rozwiązaniem! Takie podejście do zarządzania firmą było kluczem do sukcesu firmy w ostatnich latach i podstawą totalnego zarządzania jakością - TQM.

Podobnym systemem, będącym niejako częścią poprzedniego, jest System Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001:2009. Jest on po to by ograniczyć do minimum możliwość negatywnej ingerencji firmy w środowisko naturalne. Powstające odpady niebezpieczne są tak segregowane i nadzorowane aby nie mogło dojść do ich niekontrolowanego wydostania się z firmy.

Powyższy Zintegrowany System Zarządzania w firmie Moto Service Adam Worwa daje klientom pewność, że dokonywane usługi są na światowym poziomie a zarazem firma nie wpływa ujemnie na środowisko. Jednocześnie firma nasza jest jedną z niewielu firm z tak kompleksowym systemem zarządzania i jedyną na Podhalu, która poddaje się wspomnianym wyżej auditom dobrowolnie.